Viktoras Rudžianskas (Prezidentas, steigėjas)

Evaldas Padervinskis (Viceprezidentas, steigėjas)

Evelina Jaselskė (Revizorius, steigėjas)

Jurga Remeikienė

Daiva Sendiulienė